Project Description

We besteden ruim aandacht aan funerair erfgoed in en om kerken dit keer. Wie was Rombout Verhulst, vernieuwend maker van grafmonumenten – waarvan er in Stavenisse een dringend gerestaureerd moet worden? Wat is er gebeurd met de graven en skeletten in de Pieterskerk in Leiden? Wat zijn de vooruitzichten voor het kerkhof rond de Martinuskerk in Cuijk? Daar komen nog de omzwervingen bij van de stoffelijke resten van kloosterling Thomas a Kempis én van de resten van een grafmonument te zijner ere dat was gemaakt in het atelier van F.W. Mengelberg. Vereniging Begraafplaats Bergklooster ontfermde zich over de resten van dit monument en heeft een museum ingericht over Thomas.
De informatieve serie over het Hera-project dat onderzoek deed naar integratie en uitsluiting van minderheden op begraafplaatsen, wordt afgesloten met een overzichtsartikel. Christoph Jedan en Mariske Westendorp signaleren een aantal problemen en stellen oplossingen voor.
Tot slot: met ingang van nummer 1 van 2022 treedt Tjitske Zuiderbaan toe tot de redactie van Terebinth. Op pagina 2 stelt zij zich voor. Wij verwelkomen haar van harte.