Home >> Publicaties >> Rapporten

Alle hier vermelde rapporten zijn te downloaden als PDF.

  • Funerair erfgoed in een jonge gemeenschap.
    Stichting Terebinth heeft in de lente van 2021 van de gemeente Zeewolde de opdracht gekregen voor het maken van een inventarisatie van de cultuurhistorisch waardevolle graven gebaseerd op een puntensysteem.
    Download