Home >> Over ons >> Jaarverslag 2023

Vooraf

In 2023 heeft Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, hard gewerkt. Het jaar 2023 is afgesloten met 466 donateurs, waarvan 104 bedrijven/organisaties. Eind 2022 waren er 459 donateurs, waarvan 109 bedrijven/organisaties. Trouwe donateurs overleden, nieuwe kwamen erbij. Terebinth ontving veel extra donaties, maar werving van (actieve) donateurs en sponsors is van levensbelang.

Het doel van Terebinth blijft hetzelfde: aandacht vragen voor het beheer en behoud van funerair erfgoed. Dat doen we met een speciale focus op het werk van al die vrijwilligers en professionals die hun kennis en kunde op dit brede terrein inzetten, want iedereen is gebaat bij een goede informatievoorziening en kennisdeling. Daarom was ook in 2023 samenwerking met diverse partijen van belang, zoals met Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Het Cuypersgenootschap, Genootschap Oud-Westland, Natuurlijk Delfland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Stichting Online-Verleden, de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en (historische) Landgoederen (sKBL) en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

Op deze weg gaat Terebinth door, gesteund door nog meer donateurs en ieder die hart heeft voor dit erfgoed – samen met alle vrienden en ambassadeurs…

Hans de Kluijver,
voorzitter stichting Terebinth

Contactformulier