Tweejaarlijkse prijs

Terebinth wil met het uitreiken van De Gouden Terebinth (wisseltrofee met geldbedrag van duizend euro) personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van de traditionele begraafplaats en ons funerair erfgoed in bredere zin. Graven en andere gedenktekens vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij onze geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven.

Winnaars

De Gouden Terebinth 2024

Sinds 2016 reikt Terebinth elke twee jaar De Gouden Terebinth uit: een prijs voor uitzonderlijke inspanningen voor behoud en beheer van funerair erfgoed. Het kan daarbij gaan om het behoud van een bijzondere begraafplaats, de restauratie van een specifiek grafmonument, de reconstructie van de historische landschappelijke aanleg van een begraafplaats, maar ook: een bijzondere publicatie, podcasts en zo meer. Alles wat de aandacht vestigt op de waarde van funerair erfgoed. Zowel instellingen, organisaties als personen komen in aanmerking.

Duizend euro
De prijs bedraagt duizend euro (te besteden aan een funerair doel), een schildje en een wisseltrofee; de tweede en derde genomineerde ontvangen ieder 250 euro. De deadline voor de kandidaatstelling is 22 oktober 2023. Welke persoon, instelling of organisatie heeft zich dusdanig ingespannen voor behoud en beheer van funerair erfgoed dat die De Gouden Terebinth 2024 verdient?

Tien jaar
Omdat de prijs tien jaar bestaat stellen we vanwege dit feestelijk jubileum de periode wat ruimer: ook als de inspanningen niet per se in de afgelopen twee jaar zijn geleverd, kunt u een kandidaat aanmelden. Het aanmeldingsformulier vindt u hier, met de voorwaarden voor de kandidaatstelling.