Stichting voor funerair erfgoed

Terebinth

Terebinth is een landelijke stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. Terebinth verzorgt de uitgave van Terebinth, tijdschrift voor funeraire cultuur, informatieve bijeenkomsten en excursies. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u Terebinth steunen? Meld u zich dan aan als donateur.

Foto omslag: Modern grafmonument op Begraaf- en gedenkpark Lahrhof, in Sittard. Foto Bert Pierik

Verschenen

Terebinth, september 2023

ETEN ROND DE DOOD | WANDELEN IN SITTARD | LEIDS PREDIKANTENGRAF | HERDENKINGSBANK IN KEERN

Volgende nummer

December 2023
komt uit in de eerste week van december

Dag van de Begraafplaats

Hopelijk worden heel veel vrijwilligers, mèt professionals, door de Open Monumentendagen geïnspireerd om iets te organiseren op hun begraafplaats. Wel kunnen we ons afvragen
of dat voldoende is. Terebinth was destijds mede-organisator van de landelijke Week/Weekend van de Begraafplaats. Die bestaan echter niet meer; het Weekend ging vorig jaar ter ziele. De optimale
zichtbaarheid van de begraafplaats zou volgens ons
gediend zijn met een Dag van de Begraafplaats, waarop het echt alleen om begraafplaatsen draait. Die moeten we dus in het leven roepen. Vindt u dat ook en wilt u actief bijdragen? Neem dan contact met ons op!