Tijdschrift voor funerair erfgoed

Terebinth

Terebinth is een tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in het funerair erfgoed in Nederland. Behoud van begraafplaatsen, grafmonumenten en gedenktekens staat centraal. Ook vindt u er artikelen over historische, juridische en maatschappelijke aspecten van begraafplaatsen. En van personen die daar begraven zijn en herdacht worden. Andere vaste rubrieken zijn: Wandelen over begraafplaatsen en Onze begraafplaats.
Het blad verschijnt vier keer per jaar.

Abonnement

Donateurs (particulieren) van de stichting Terebinth ontvangen vier maal per jaar het tijdschrift Terebinth bij een minimale donatie van € 35,- per jaar. Voor instellingen en bedrijven is de minimumbijdrage € 80,- per jaar. Wilt u het tijdschrift ontvangen? Meld u aan als donateur.

Geef a.u.b. aan of u doneert namens een particulier of namens een instelling of bedrijf. 

U kunt uw donateursbijdrage jaarlijks automatisch laten afschrijven. U kiest zelf of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken of dat u na afloop van de abonnementsperiode liever via een factuur betaalt.

Uiteraard is een aanvullende bijdrage ook altijd welkom!

Aanhef
Particulier of instelling/bedrijf? *
Particulier
Instellingen / bedrijven

Kennismaking

Proefnummer aanvragen

Wilt u liever eerst eens kennismaken met het blad? Een proefnummer kost € 7,50 (inclusief verzendkosten). Een proefnummer kunt u online aanvragen door een mail te sturen naar bureau@terebinth.nl o.v.v. uw adresgegevens en Proefnummer. Of u kunt bellen met 06 5334 7657 (Bureau Terebinth).

U kunt ook een pdf downloaden (in lage resolutie) van een eerder verschenen nummer; kijkt u daarvoor bij de verschillende jaargangen. In de beschikbaarstelling als pdf zit ongeveer een jaar vertraging.

Redactie Terebinth

Koos Brandon Bravo
Corine Hendriks
Korrie Korevaart
Bert Pierik (beeldredacteur)
Wouter Schrover
Tjitske Zuiderbaan

Aanleveren kopij

Inleverdata kopij: 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober.

Contact opnemen

Redactie Terebinth: redactie@terebinth.nl

Een nummer van Terebinth nabestellen?

Wilt u een nummer vanTerebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.