Home >> Over ons >> ANBI Status

Stichting Terebinth is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI-gegevens van stichting Terebinth

Naam:

Terebinth, stichting voor funerair erfgoed

RSIN:

8564.53.997

KvK-nummer:

66232589

IBAN:

NL92 INGB 0000 3355 36

Doelstelling:

Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, heeft tot doel: het behouden van en het attent maken op de waarden van funerair erfgoed. In het verlengde hiervan organiseert Terebinth lezingen, themadagen en andere activiteiten.

Bestuur:

Voorzitter: Hans de Kluijver
Secretaris: vacature
Penningmeester: Wilma van der Vliet
Lid: Korrie Korevaart
Lid: Eward Timmerman
Lid: Arja Nobel

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen eigen medewerkers in dienst.

Beleidsplan:

Het bestuur heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2020-2025. Klik hier om het beleidsplan te lezen.

Jaarverslag:

Elk jaar worden de uitgevoerde activiteiten vermeld in het jaarverslag. Dit wordt rond april-mei vastgesteld door het bestuur. Voor het laatste goedgekeurde verslag: klik hier. De lopende activiteiten liggen in de lijn van de in dit laatste jaarverslag vermelde activiteiten.

Financiën:

Elk jaar stelt het stichtingsbestuur de jaarrekening vast, rond april-mei. Voor de laatste goedgekeurde jaarrekening: klik hier.

Contactgegevens:

Bureau stichting Terebinth
Oude Vest 231
2312 XZ Leiden
T 06 2417 3646
E bureau@terebinth.nl