Home >> Funerair erfgoed >> Platform Funerair Erfgoed

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat informatie over het Platform Funerair Erfgoed.

Het platform is voor iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger te maken heeft met funerair erfgoed.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om de bekendheid van funerair erfgoed te vergroten en de laatste ontwikkelingen en kennis ervan te delen.

Thematische bijeenkomsten. Het platform vindt minstens één keer per jaar plaats. Op het programma staat steeds een onderwerp uit de dagelijkse praktijk van beheer en instandhouding van funerair erfgoed. Ieder thema wordt van verschillende kanten belicht, zowel historisch, theoretisch, praktisch, technisch, financieel, economisch, administratief als beleidsmatig.

Nieuwe bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ook in de agenda van de Terebinth website geplaatst. De laatste bijeenkomst was op 14 februari  2024.