Project Description

‘In liefde gedenken wij’ luidt de tekst op de stele hiernaast. Dat is de uiteindelijke rechtvaardiging van een graf – geliefden herdenken. Maar óók de rechtvaardiging van het in stand houden van begraafplaatsen en kerkhoven, het behoud van funerair erfgoed. Dat de liefde van toen, voor de doden van toen, niet vergeefs is geweest en dat wij die respecteren.
U vindt vele vormen van liefde in dit nummer, variërend van een kerkhof en congregatie met ‘Liefde’ in de naam, zorg voor rouwenden met spijs en drank tot een min of meer verborgen manier om katholieke doden in gewijde aarde te begraven. Het thema sluit aan bij dat van het Weekend van de Begraafplaats, eind mei. Bij het sluiten van de kopij is het onduidelijk of dat weekend door kan gaan. Misschien dan zonder evenementen, maar in ieder geval met individuele wandelingen. Daarvoor zijn onze dodenakkers overigens altijd geopend. Plaatsen van rust en plaatsen van liefde.