Home >> Over ons >> Wat doet Terebinth?

Groen op begraafplaats Groenesteeg in Leiden

Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. Donateurs ontvangen viermaal per jaar Terebinth, tijdschrift voor funerair erfgoed. Daarnaast verzorgt Terebinth informatieve bijeenkomsten en excursies. Terebinth heeft ook de Gouden Terebinth in het leven geroepen, die tweejaarlijks wordt uitgereikt. Verder streeft Terebinth ernaar om een jaarlijkse Dag van de Begraafplaats te introduceren, te beginnen in mei 2026.

Binnen Terebinth zijn verschillende advies- en werkgroepen actief:

Adviesgroep Begraafplaatsen
adviseert begraafplaatsen (eigenaren, beheerders, ambtenaren en andere belanghebbenden) over van beheer en behoud van begraafplaatsen.
Werkgroep Groen
richt zich op het groen op begraafplaatsen, in het bijzonder op de voorlichting over en de bevordering van de biodiversiteit op begraafplaatsen en over de landschappelijke aanleg van begraafplaatsen.
Werkgroep markante Nederlanders
brengt de graven (en urnen) van markante Nederlanders in kaart en bezoekt het hele jaar door begraafplaatsen met het doel deze personen, hun uitvaart en hun grafmonumenten te beschrijven, zodat duidelijk wordt vastgesteld welke graven waarom bewaard moeten worden.
Werkgroep excursies
organiseert bijeenkomsten, bezoeken aan begraafplaatsen etc. voor donateurs en andere belangstellenden, ook in samenwerking met andere organisaties..

Terebinth

Naam- en beeldmerk

De altijdgroene terebint met zijn enorme kruin komt voor rond de Middellandse Zee. Deze solitair markeerde vaak graven en was al in de Oudheid verbonden met de eeuwigheid. In combinatie met de hemelpoort vormen de bladeren het beeldmerk van de stichting (ontwerp Huub en Adelheid Kortekaas).

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u Terebinth financieel steunen?

Meld u zich dan aan als donateur.