bevrijding en schenkt daarom ruim aandacht aan oorlogsgraven. Aan zowel oorlogsbegraafplaatsen – erevelden – als aan individuele
graven van oorlogsslachtoffers. Gefusilleerden, gesneuvelden, slachtoffers van bombardementen; mannen, vrouwen, kinderen: de Tweede
Wereldoorlog eiste zijn tol zonder onderscheid des persoons. Nu de laatste ooggetuigen nog leven, voelt de noodzaak hun verhalen
en die van de slachtoffers op te tekenen des te dringender. Overal in het land zijn vele vrijwilligers daarmee bezig. Al die verhalen hebben,
zoals Bert Lever stelt, ‘een randje dat zeer doet’. Graag geven we deze verhalen het motto mee uit ‘Vrede’ van Leo
Vroman:
‘Kom vanavond met verhalen / hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen.’

Foto omslag: Canadese begraafplaats Holten. Foto Bert Pierik

Inhoud

3 Mens & plek: Gerrit Hartman, oud-beheerder kerkhof Hervormde
gemeente Haren
4 Funeraire wandeling:
Begraafplaats Vredenhof op Schiermonnikoog
8 Canadese begraafplaats Holten / Holten Canadian War Cemetery
10 Poolse erevelden in Nederland ‘Voor uwe en onze vrijheid’
12 75 jaar bevrijding
Zijn de grafmonumenten van alle slachtoffers bekend?
14 Fotoreportage: Oorlogsgraven in Nederland
16 Geen einde aan de oorlog, geen einde aan de verhalen
17 Boeken en media
20 Terebinthnieuws
22 Uitreiking Gouden Terebinth 2020
24 Uitkomsten lezersonderzoek
26 Hera-project
Het behouden waard: islamitische graven in Maastricht
28 Uit het veld: Jef Bartelet

Een nummer van Terebinth nabestellen?

Wilt u een nummer vanTerebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.