Ruim aandacht deze keer voor publieke rouw, zowel op straat als online. Irene Stengs schrijft over publieke rouw in bermen en op stoepen. De plek die zij uitlicht – de plaats in de Lange
Leidsedwarsstraat in Amsterdam waar Peter R. de Vries werd neergeschoten – was in zoverre afwijkend, dat hij al ontstond voordat De Vries overleed. De voorwerpen die mensen achterlaten op de plek van een gewelddadige dood noemt zij ‘heilig afval’. De toekomst zal leren of dit heilig afval ook funerair erfgoed wordt.
Wouter Schrover wijdt zijn tweede artikel over ‘sporen van een voorbij bestaan’ aan digitale overblijfselen. Die zijn niet zozeer tastbaar, maar zijn ze wel voor eeuwig? Ook hier weer: de tijd zal
het leren. Uiteraard aandacht voor de winnaar van de Gouden Terebinth, begraafplaats Het Keern in Hoorn, zowel in een artikel als in de fotoreportage.
Scheidend voorzitter Bert Lever brengt een bijna vergeten Nederlandse relatie, die met de Boerenrepublieken in Zuid-Afrika, uitvoerig voor het voetlicht.

Tot slot twee huishoudelijke mededelingen: Corine Hendriks treedt aan als nieuwe redacteur, u zult ongetwijfeld meer over haar horen komende tijd. Zelf stop ik na drie jaar als eindredacteur.
De redactieleden zullen de taken onderling herverdelen.
Het ga u allen goed!

Jenny Mateboer

Foto voorzijde: Begraafplaats Het Keern, met zicht op de kapel met het carillon. Foto Bert Pierik

Inhoud

2 Van de voorzitter
3 Mens & plek: Anita van Loon
4 Publieke rouw na de aanslag op Peter R. de Vries
8 Rouwen om een voorbij bestaan (2)
10 Een boeiende middag in Huis Doorn
11 Begraafplaats Het Keern verbindt generaties
14 Fotoreportage begraafplaats Het Keern in Hoorn
16 Hoe de R.K. begraafplaats Sint Barbara in Den Haag ontstond
19 Bij het graf van P.A. de Génestet (1829-1861) in Rozendaal
22 Sporen van Transvaal op Oud Eik en Duinen
25 ‘Open Huis’ stichting Ter Navolging Tiel 10 juli 2022
26 Terebinthnieuws en Noordenwind
27 Uit het veld: Bart Ramakers
28 Toen... in Den Haag

Een nummer van Terebinth nabestellen?

Wilt u een nummer vanTerebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.