Home >> Funerair erfgoed >> Fotohoek

Beeldredacteur Bert Pierik deelt graag zijn foto’s van begraafplaatsen in Nederland. Voor elk nummer van het blad Terebinth maakt hij een fotoreportage. Nog meer foto’s vindt u hieronder gegroepeerd per locatie en vindbaar via het omslag van het betreffende tijdschrift. De foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken, op voorwaarde dat de naam van de fotograaf, Bert Pierik, wordt vermeld. Heeft u vragen over deze foto’s? Vraag het Bert en mail: info@bergklooster.nl. Wilt u het werk van Bert volgen, wordt dan donateur van Terebinth.

Algemene begraafplaats in Meppel

Algemene begraafplaats in Bergen

Begraaf- en gedenkpark Lahrhof in Sittard

Algemene Begraafplaats in Harlingen