Menu
top-banner-29.jpg

Terebinth 2022-3 verschenen

TB2022 3 cover

Dit nummer is het podium voor de eerste column van de nieuwe voorzitter, Anita van Loon. De rubriek Mens & plek laat de lezers kennismaken met Corine Hendriks, nieuw redactielid. Het Verdrag van Faro kent nog niet iedereen, maar Riemer Knoop legt uit wat het inhoudt. De praktische illustratie levert de situatie in Naaldwijk rond de dreigende ruiming van de R.K. Begraafplaats aan de Dijkweg. 

Deze plek krijgt ook aandacht op het omslag en in de fotoreportage. Waar gaat het precies over? Over theorie en praktijk van ‘Faro’ is hier alvast te lezen. Een onverwachte Terebinth-excursie naar het mausoleum van keizer Wilhelm II bij Huis Doorn, leverde meteen een artikel van Wim Cappers op. Hij brengt nieuws over de architect van dit bouwwerk.

Aandacht is er ook voor vogels en korstmossen in dit gevarieerde nummer, evenals als voor de ambachtelijke kant van ons funerair erfgoed: Tjitske Zuiderbaan schrijft over de restauratie van een prachtig grafmonument op de Noorderbegraafplaats in Assen.

 

Inhoud
 2 Van de voorzitter
 3 Mens & plek: Corine Hendriks
 4 Het Verdrag van Faro
 8 Zwarte grafkorst op begraafplaatsen
10 Keizerlijk mausoleum bij Huis Doorn
14 Fotoreportage begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk
16 Funeraire fietstocht op Ameland
19 Uniek gietijzeren monument hersteld
22 Broedvogels aan de Hofstraat
25 Boeken
26 Terebinthnieuws en Noordenwind
27 Uit het veld: Harriët Tamminga
28 Toen… in Doorn

Mausoleum Doorn interieur

Foto boven: Omslag met detail van de bronzen piëta van beeldhouwer Albertus Polydorus Termote (1887-1978) in de voorhof van de R.K. Begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk, met merel. Foto Bert Pierik

Foto beneden: Het interieur van het mausoleum, met bloemen, neergelegd op 4 juni, de sterfdag van de keizer; het mausoleum is in de regel niet toegankelijk voor het publiek. Foto Wim Cappers

Een nummer van Terebinth nabestellen?

Wilt u een nummer vanTerebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op via deze link. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt. Oudere jaargangen (t/m 2021) zijn als pdf beschikbaar op deze site.