Menu
top-banner-19.jpg

Vrienden begraafplaats Keern winnaar Gouden Terebinth 2022

Op de zonovergoten begraafplaats Bosdrift in Hilversum is op 12 februari de Gouden Terebinth uitgereikt. Vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen konden helaas maar weinig mensen deze bijeenkomst bijwonen. Toch was de sfeer feestelijk en hielden vertegenwoordigers van de drie genomineerden, de Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn, de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats van Naarden en de Stichting Oude Kerkhof Roermond, wervende presentaties. Terebinth-voorzitter Bert Lever overhandigde een oorkonde aan de drie genomineerden. Aan het eind van de middag reikte hij de wisseltrofee uit aan Rita Lodde en Irene Laan, de vertegenwoordigers van de Vrienden van begraafplaats Keern.

Foto Clasien de Vries

DSC 0064 Uitreiking Rita Lodde i Irene Laan foto CdV

Vierde maal de Gouden Terebinth
De Gouden Terebinth is een tweejaarlijkse prijs, die de stichting Terebinth in 2015 heeft ingesteld om een organisatie, instantie of persoon te onderscheiden die zich bijzonder heeft ingespannen voor het behoud van de klassieke begraafplaats. De vorige winnaar (2020) was het Sovjet Ereveld in Leusden, waarvan Remco Reiding aanwezig was. Hij bracht de Gouden Terebinth-wisseltrofee mee en gaf ook een presentatie over zijn werk.

Overwegingen van de jury
De jury onder voorzitterschap van René Dessing (voorzitter van de stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen en directeur van stichting Erfgoed Landfort), verder bestaande uit Kees Lever (voorzitter van de Nederlandse Tuinenstichting) en Anita van Loon (directeur van uitvaartstichting Hilversum) oordeelde, dat de drie genomineerden grote overeenkomsten vertonen. 'In alle drie gevallen gaat het om groepen van actieve vrijwilligers die gezamenlijk het funeraire erfgoed beschermen en een groot aantal activiteiten ontwikkelen om het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van dit soort erfgoed te vergroten.' Op grond van deze overeenkomsten heeft de jury in zijn rapport een aantal succesfactoren geformuleerd, die ook voor andere vrijwilligersgroepen bruikbaar kunnen zijn: samenwerking, continuïteit, communicatie en maatschappelijke activatie.

Toekenning
De jury vond het moeilijk om tot een keuze te komen, maar heeft dat uiteindelijk unaniem gedaan, op basis van de volgende overwegingen: de breedte van de activiteiten, de maatschappelijke verankering en het betrekken van nieuwe generaties, en de concrete resultaten in 2020-2021.

Op grond van deze overwegingen kwam de jury unaniem tot het oordeel dat de Gouden Terebinth 2022 gaat naar de pas een paar jaar bestaande Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn. De doorslag gaf de mogelijkheid om scholieren een maatschappelijke stage aan te bieden op deze begraafplaats.

De tweede prijs wordt gedeeld door de Stichting Oude Kerkhof te Roermond en de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats Naarden. Download hier het volledige juryrapport.

Actuele berichten

Actuele berichten uit de funeraire wereld vindt u op onze Facebookpagina.