Tweejaarlijkse prijs

Terebinth wil met het uitreiken van De Gouden Terebinth (wisseltrofee met geldbedrag van duizend euro) personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van de traditionele begraafplaats en ons funerair erfgoed in bredere zin. Graven en andere gedenktekens vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij onze geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven.

Winnaars