Menu
top-banner-04.jpg

Begraafplaatsen en minderheden, 6 april 2022

Chinese begraafplaats ZwolleOnderwerp van deze online bijeenkomst: de wensen van (naar verhouding) recent in Nederland gevestigde bevolkingsgroepen ten aanzien van begraven. Van oudsher kennen we naast algemene begraafplaatsen ook rooms-katholieke, joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse. Met de toestroom van nieuwe bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op begraafgebied. Hoe wordt daarmee omgegaan, hoe speelt men daarop in?

Aanleiding om het webinar op deze datum te organiseren was dat het Europese Hera-project zich in een afrondende fase bevindt. Dit project houdt zich bezig met hoe men op begraafplaatsen met minderheden omgaat. Prof. Christoph Jedan (Rijksuniversiteit Groningen), een van de projectleiders van het Nederlandse gedeelte van dit project, vertelde over de uitkomsten en adviezen die eruit voortvloeien.

Een blik op de Chinese begraafplaats in Zwolle. Foto Bert Lever

Programma 6 april 2022 - U kunt het webinar hier terugkijken

14.00 u Leon Bok (RCE): Welkom

14.05 u Bert Lever (Voorzitter stuurgroep Platform Funerair Erfgoed): Inleiding

14.10 u Christoph Jedan (Hoogleraar Rijsuniversiteit Groningen): Begraven van minderheden in Nederland in breder perspectief

14.30 u Aimad Bennouho (Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland; BIBIN): De totstandkoming van de islamitische begraafplaats in Zuidlaren

14.45 u Tanja Medema (Begraafplaatsen stad Utrecht): Islamitisch begraven op Utrechtse begraafplaatsen

15.00 u Peter van Saane (Gemeente Zwolle): Realisatie van een Chinese begraafplaats in Zwolle

15.15 u Leon Bok (Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed; RCE): Bescherming van graven of begravingen van minderheden

15.25 u Afsluiting