Menu
top-banner-19.jpg

Behoud door ontwikkeling, 6 oktober 2021

totaal openlucht aula Rhijnhof

Op woensdagmiddag 6 oktober (14.00 tot 15.30 uur) organiseerde het Platform Funerair Erfgoed een online bijeenkomst met als thema 'Behoud door ontwikkeling’. 
Begraafplaatsen hebben niet alleen waarde(n) als funerair erfgoed. Ze lenen zich voor meer functies die beleidsmakers mee moeten wegen en ontwikkelen. Desondanks staan begraafplaatsen onder druk nu steeds meer gecremeerd wordt of omdat oude begraafplaatsen op locaties liggen die interessant zijn voor bouwactiviteiten.

Begraafplaatsen hebben echter ook een grote belevingswaarde. Bijvoorbeeld als park waar je kunt zitten of - op passende wijze - activiteiten kunt ontplooien (kunst!). Het 'verhaal' dat begraafplaatsen vertellen kunnen we meer gebruiken, bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden. Die economische waarde wordt door beleidsmakers nog maar zelden voldoende ingeschat, zeker wanneer gekeken wordt naar de rol van deze dodenakkers als het gaat om biodiversiteitsbevordering en klimaatadaptatie.

Tijdens de bijeenkomst werd met voorbeelden getoond hoeveel meer betekenis een begraafplaats heeft dan alleen maar een plek voor de doden. U kunt het programma hier terugkijken.

Programma

14.00 Welkom en introductie op het programma
Bert Lever, voorzitter stuurgroep Platform Funerair erfgoed
14.20 De begraafplaats als cultuurhistorische hotspot
Nicoline Zemering, directeur begraafplaats Rhijnhof in Leiden
14.45 De Groninger kerkhoven, plekken die tot de verbeelding spreken
Miriam van der Waart, beleidsmedewerker Groenmanagement Stichting Oude Groninger Kerken
15.10 De sociaal-economische waarde van funerair erfgoed
Elisabeth Ruijgrok, adviseur omgevingseconomie Witteveen+Bos, advies- en ingenieursbureau in Deventer

 

Afbeelding: op 21 oktober 2018 werd op Begraafplaats Rhijnhof te Leiden de val van De Nijmegen te Prestwick (70 jaar geleden) herdacht door de opvoering van een monoloog ‘Alles valt’.