Menu
top-banner-05.jpg

Biodiversiteit op begraafplaatsen, 21 april 2021

TB2021 1 22 PFE voorjaar 2021 biodiversiteit foto Eward Timmerman klein

Op 21 april 2021 organiseerde het Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Daar waar mogelijk moeten pogingen tot herstel of bevordering ondernomen worden. Begraafplaatsen kunnen hier een rol in spelen. 

Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevorderen en hoe verhoudt dat zich tot de begraaffunctie en het aanwezige funeraire erfgoed?

Het webinar is hier terug te zien.

 

Deze bijeenkomst vond online plaats. In vijf presentaties is het thema vanuit verschillende zijden belicht:

Natuur op dodenakkers - Albert-Erik de Winter, beleidsmedewerker ecologie, provincie Fryslân

Begraafplaatsen als hotspots voor korstmossen - Laurens Sparrius, ecoloog bij FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) en BLWG (Bryologische en Lichenologische Werkgroep)

Begraafplaatsen, een bijzondere plek voor bodemdieren - Matty Berg, bijzonder hoogleraar bodemfauna en natuurlijke ecosystemen, Vrije Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen

Het versterken van natuurwaarden op de begraafplaats; handvatten voor beheer en onderhoud - Eward Timmerman, adviseur natuur en landschap, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Instandhouding funerair erfgoed en biodiversiteit - Leon Bok, specialist Funerair erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)