Menu
top-banner-11.jpg

In memoriam Frans Renssen (1924-2021)

Frans Renssen Mens en Plek 001In de ochtend van 11 mei overleed Frans Renssen, een van de oprichters van stichting Terebinth. Hij spande zich jarenlang in voor Terebinth, met name als regiocoördinator van de provincie Drenthe. De vroege dood van zijn vader en zijn jeugd in Arnhem in de oorlogsjaren zullen bijgedragen hebben aan zijn historische interesse, aan zijn genealogische belangstelling en zijn zorg om begraafplaatsen. Hij zou zich later ergeren aan ruimingsplannen van de begraafplaats in Zandvoort, waar net als elders na de oorlog ruimte voor nieuwbouwwijken werd gezocht. 

Eerste bestuur
Frans Renssen maakte deel uit van het eerste bestuur van (toen nog De) Terebinth in 1986. Zijn analyse van werk en doelstellingen van Terebinth waren dertig jaar later nog zeer ter zake. Hij stelde de praktische advisering rond de vraag ‘wat doe je met een oude begraafplaats?’ centraal en drong aan op meer samenwerking met andere organisaties. Adviezen waarmee de stichting nog steeds haar voordeel kan doen.

In het septembernummer van Terebinth zal Wim Cappers uitvoeriger schrijven over de betekenis van Frans Renssen voor Terebinth.