Menu
top-banner-24.jpg

Terebinth 2019-1 verschenen

Oud-hoofdredacteur Wim Cappers mocht nog één keer de inhoud van een nummer van het blad bepalen: hij koos de onderwerpen en de auteurs.

Terebinth 2019 1 cover 400

Als resultaat is te zien wat hem 25 jaar lang als (hoofd)redacteur van het blad heeft beziggehouden: ons funeraire verleden én de toekomst van de klassieke begraafplaats. Drie kenners van de funeraire wereld (Anja Krabben, Jasper Enklaar en Leon Bok) vertellen op zijn verzoek samen in één artikel hoe ze over deze toekomst denken. Hun verwachtingen zijn somber, maar toch zien ze lichtpuntjes en dragen ze oplossingen aan voor de problemen rond het voortbestaan van de klassieke begraafplaats. In een apart artikel komt Wim Cappers zelf aan het woord, geïnterviewd door Anja Krabben.

Funerair fietsen en wandelen
Wandelaars kunnen dit nummer meenemen voor een wandeling op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats in Groningen, inclusief de joodse begraafplaats (naast de Noorderbegraafplaats).

Groningen Zuider panorama met Scholten 1200

Panorama Zuiderbegraafplaats met het graf van de familie Scholten. Foto: Bert Pierik

Wandelen én fietsen kan ook langs funerair erfgoed in Friesland: Rita Hulsman wijst de weg tussen Wolvega en Noordwolde – waar oude kerken met hun kerkhoven een onvervreemdbaar deel van het landschap uitmaken.
De fotoreportage bestaat uit foto´s van begraafplaatsen en grafmonumenten te Dalfsen, die een gevarieerd cultuurlandschap laten zien. Zelfs de dierenbegraafplaats ontbreekt niet.

Hulsman Funeraire Fietstocht 600

Gemeente en bescherming van funerair erfgoed

Mr. Willem van der Putten, adviseur lijkbezorgingsrecht en bestuursrecht, schrijft over de rol van de gemeente bij de bescherming van funerair erfgoed. Gemeenten zouden hun beschermende rol veel beter kunnen invullen via een beroep op de gemeentelijke Erfgoedverordening. Bovendien zijn beheersreglementen en beheersverordeningen vaak ontoereikend en schiet het ambtelijk apparaat nogal eens tekort wat kennis van het lijkbezorgingsrecht aangaat.

Geertruidenberg bewerkt BP 600

Inhoud

 • Van de voorzitter en Funeraire varia
 • Mens & Plek: Marjon Weijzen
 • Funeraire wandeling: de Zuider en Noorder in Groningen
 • Rol gemeente bij bescherming funerair erfgoed?
 • Over kennis, de dood en een zak met geld: uitvaartmuseum Tot Zover
 • Interview met Wim Cappers: ´Ik heb nog plannen´
 • Fotoreportage: cultuurlandschap Dalfsen
 • Funeraire fietstocht in Friesland
 • Boeken en media
 • Heeft het funeraire erfgoed toekomst?
 • Kerkhofstrijd in België
 • Terebinthnieuws
 • Over de dood en het graf van Nicolaas Beets
 • Zwolle in de Funeraire Reeks: het graf van Rhijnvis Feith
 • Uit het veld: Anja Vink

Tijdschrift Terebinth nabestellen

Als u een specifiek nummer van het tijdschrift Terebinth wil nabestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via deze link. Voor alle edities geldt: zolang de voorraad strekt.