Menu
top-banner-10.jpg

Terebinth 2015-1 verschenen

Nummer: 2015-1
Tijdschrift Terebinth 2015-1Themanummer over burgerslachtoffers tijdens Wereldoorlog II

Dit themanummer is, 75 jaar na het begin van de Bezetting, gewijd aan burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat waren er velen, ook buiten de ruim 100.000 Nederlandse joden die toen het leven verloren. Na de oorlog richtte de aandacht zich aanvankelijk op de gesneuvelde militairen en verzetsmensen dankzij wie de overwinning was behaald. Burgerslachtoffers kwamen pas veel later in beeld.

Dat is goed te zien aan de herdenking van het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944, waarbij ruim 800 slachtoffers te betreuren waren. Pas toen begin jaren negentig ruiming van de graven dreigde, kwam er brede belangstelling voor de herdenking van de burgerslachtoffers. Dat lot trof ook de slachtoffers van de bombardementen bedoeld voor de Fokkerfabrieken aan het IJ in Amsterdam Noord, die practisch alleen woonhuizen hebben getroffen. De ruim tweehonderd doden kregen zeventig jaar na dato, toen de meeste graven waren geruimd, op De Nieuwe Noorder een eigen gedenkteken. De koerierster Annick van Hardeveld kreeg op 4 mei 1985 een monument op de plek waar zij in de kleine uurtjes van 5 mei 1945 werd doodgeschoten, op het Hekelveld in dezelfde stad.

Verder werpen de bijdragen licht op de vijf concentratiekampen in Nederland, waarbij die in Vught als enig buitenlands kamp direct onder het SS-kantoor in Berlijn viel. Hier heerste veelal een sadistisch regime waarbij honderden gevangenen de dood vonden. Heel uitzonderlijk waren de maatregelen die de gemeente Amsterdam moest treffen om de vele slachtoffers van de Hongerwinter te begraven, terwijl er geen hout voor kisten was, of benzine voor auto's. Een fraaie fotoreportage van ‘gewone’ graven van burgerslachtoffers, verspreid over het land, en een bijdrage over de erebegraafplaats Bloemendaal completeren het geheel.

Inhoud:

 • Graven op internet
 • Funeraire varia
 • Mens & Plek: Karel de Beurs
 • Rangorde bij de dodenherdenking in Nijmegen
 • Boeken en media
 • Fotoreportage
 • Oorlogsgraven op Nederlandse begraafplaatsen
 • Groeiende belangstelling voor jeugdig burgerslachtoffer
 • Wisselkisten en vrachtvervoer
 • Het lot van de burgerslachtoffers in Nederlandse kampen
 • De erebegraafplaats Bloemendaal
 • Uit het veld: Teun Barnhoorn en Leo Roosjen

Cover: De erebegraafplaats Bloemendaal. Na de oorlog werden hier in de omgeving, op aanwijzing van een begrafenisondernemer, in 45 grafkuilen de lichamen van 422 gefusilleerde verzetsstrijders aangetroffen.

Download Terebinth (pdf)