Menu
top-banner-20.jpg

Terebinth 2015-4 verschenen

Nummer: 2015-4
Tijdschrift Terebinth 2015-4Heeft immer de doodsklok wel doffer geklonken,
dan toen op één uur in het graf zijn gezonken...

In deze aflevering een reportage van een excursie in Groningen, die speciaal was gericht op gedichten op grafstenen. Grafpoëzie was vroeger mede een manier om om te gaan met verdriet na een verlies dat nabestaanden erg aangreep. Bovenstaande regels staan op het graf van drie kinderen uit één gezin, die in 1842 tegelijk werden begraven.

Lees meer...

Terebinth 2015-3 verschenen

Nummer: 2015-3
Tijdschrift Terebinth 2015-3Themanummer over kloosterbegraafplaatsen

Aflevering 3 is een extra dik themanummer over kloosterbegraafplaatsen, een vrij onbekend aspect van ons funeraire erfgoed. Gewoonlijk zijn deze niet voor publiek toegankelijk en in de funeraire literatuur is er dan ook weinig aandacht aan besteed. Uitbundige monumenten tref je er inderdaad niet aan.

Lees meer...

Terebinth 2015-2 verschenen

Nummer: 2015-2
Tijdschrift Terebinth 2015-2Themanummer over Groninger kerkhoven en Magazine Week van de Begraafplaats.

Ter gelegenheid van de Week van de Begraafplaats kwam een extra dik nummer uit met een speciaal katern dat ook los is verspreid. Hierin komen de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag aan de orde, een goed voorbeeld van de afweging tussen beheer (graven opnieuw uitgeven) en behoud (oude graven restaureren om de sfeer te behouden).

Lees meer...

Terebinth 2015-1 verschenen

Nummer: 2015-1
Tijdschrift Terebinth 2015-1Themanummer over burgerslachtoffers tijdens Wereldoorlog II

Dit themanummer is, 75 jaar na het begin van de Bezetting, gewijd aan burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat waren er velen, ook buiten de ruim 100.000 Nederlandse joden die toen het leven verloren. Na de oorlog richtte de aandacht zich aanvankelijk op de gesneuvelde militairen en verzetsmensen dankzij wie de overwinning was behaald. Burgerslachtoffers kwamen pas veel later in beeld.

Lees meer...