Menu
top-banner-09.jpg

Voorbije activiteiten

Uitvaart Vakbeurs Gorinchem 2016

Uitvaart Vakbeurs Gorinchem 2016

Datum: 28 t/m 30 september
Op de Uitvaart Vakbeurs te Gorkum, die van 28 tot 30 september gehouden werd, was Terebinth met een stand aanwezig. Deze mocht zich in een goede belangstelling verheugen. Er werd met veel mensen gesproken. Het was een goede manier om het funeraire erfgoed onder de aandacht te brengen.

Symposium 'Is er toekomst voor het funerair erfgoed'

Datum: 16 september
Op 16 september organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) samen met Landschapsbeheer Groningen in Loppersum een symposium onder de titel 'Is er toekomst voor het funerair erfgoed?'. E.e.a. is een uitvloeisel van het feit dat de SOGK in januari de Gouden Terebinth won. Het aan de prijs verbonden geldbedrag wordt nu mede ingezet voor het mogelijk maken van deze bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is ervaringen met elkaar te delen. Vanzelfsprekend zal Terebinth bij deze bijeenkomt vertegenwoordigd zijn. Zie via de link voor het programma en hoe deelgenomen kan worden aan het symposium.

Open Monumentendag Bennekom

Monumentendag Bennekom 10 september Datum: 10 september.
Tijdens de Open Monumentendag zal in Bennekom dit jaar de begraafplaats centraal staan. Er zal aandacht zijn voor verschillende aspecten van deze begraafplaats. Er zijn rondleidingen langs graven van dichters en schrijvers en er is een 'domineesroute' uitgezet. Er zijn een lezingen over grafkelders en begraven in de kerk. En nog veel meer.
Dit jaar bestaat de werkgroep die zich bekommert om het oudste deel van deze begraafplaats 25 jaar. Leden van de werkgroep zullen daar een rondleiding verzorgen. De huidige voorzitter van Terebinth, Bert Lever, is al van het begin lid van deze werkgroep. Hij zal op deze dag met informatie over Terebinth aanwezig zijn.
Nadere informatie over de dag is te vinden via de website van de Historische Vereniging Oud-Bennekom.

Themabijeenkomst 'grafstenen en architectuur'

Themabijeenkomst 'grafstenen en architectuur'Datum: 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober organiseerde Terebinth een themabijeenkomst over de invloed van architectuur op grafmonumenten, als voorbeeld diende de Algemene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam, waar de bijeenkomst ook plaatsvond. Architectuurhistoricus Wijnand Galema legde een geïnteresseerd publiek in een boeiend verhaal uit hoe de heden ten dage nog duidelijk zichtbare aanleg van de vier verschillende delen van de begraafplaats een weerspiegeling vormt van de (stedelijke) ontwikkelingen in de stad rond de begraafplaats ten tijde van de aanleg ervan. Ook liet hij interessante voorbeelden zien van de invloed van architectuur op de vormgeving van grafbedekkingen.
Op het verhaal volgde een rondleiding over de zonnige begraafplaats. Afgesloten werd met een hapje en een drankje. Het was een geanimeerde bijeenkomst.

Week van de Begraafplaats 2017

Van zaterdag 27 mei t/m zondag 4 juni 2017.

De Week van de Begraafplaats is een initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe. Bij deze organisatie zijn 179 begraafplaatsen uit 22 Europese landen aangesloten. De ASCE stelt als doel om de Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. De Week van de Begraafplaats werd in 2014 voor de twaalfde keer georganiseerd. Sinds 2014 ondersteunt ook Nederland jaarlijks dit initiatief.

De website Week van de Begraafplaats.

Geweest:

Week van de Begraafplaats 2016 met als thema ‘Verborgen tuinen van Nederland’.

Van 28 mei tot en met 5 juni was de Week van de Begraafplaats. Op veel plekken in het land stelden begraafplaatsen belagstellenden in de gelgenheid om eens kennis te maken met vaak onontdekte parels in het groen.

Veel bijzondere monumenten in een vaak parkachtige omgeving. Beroepskrachten en professionals verzorgden trondleidigen en gaven zo vorm aan het thema 'Verborgen tuinen'.

Bestuursleden van Terebinth waren op meerdere plaatsen aanwezig en berichtten daarover op de Facebook-pagina. De foto's geven een indruk.

Actuele berichten

Actuele berichten uit de funeraire wereld zijn ook te lezen op
de Facebookpagina van Stichting Terebinth.

Agenda onder voorbehoud