Menu
top-banner-07.jpg

Voorbije activiteiten

Themadag Grijs en Groen op 13 april in Leiden

De themadag in Leiden richtte de aandacht op de relatie tussen de monumenten op een begraafplaats (het grijs) en wat daar groeit en bloeit (het groen). Bij de lancering van het Funeraire Platform op 31 oktober 2018 kwam dit onderwerp al aan de orde. Toen werden twee begraafplaatsen in Leiden die deel gaan uitmaken van één groengebied, als voorbeeld genomen: de R.K. Begraafplaats Zijlpoort en de gesloten begraafplaats Groenesteeg. Op 13 april konden de ruim twintig deelnemers aan de themadag de situatie met eigen ogen bekijken. Beide werden in 1828 aangelegd op de oude vestingwal als alternatief voor het begraven in de stad. In het kader van het toekomstige Singelpark besteedt de gemeente Leiden veel aandacht aan de vergroting van de biodiversiteit. Bewust werden er daarom bijenkasten op deze begraafplaatsen geplaatst.

Lees meer...

Themamiddag op 26 januari 2019: zandlopers in Oosterhout

Zandlopers in Oosterhout De zandloper is het funeraire symbool bij uitstek. Het staat voor de vergankelijkheid, het verglijden van de tijd en is op talloze begraafplaatsen te vinden, zoals op grafstenen en op toegangshekken.
Sommige mensen verzamelen ze ook, en iemand als Theo Adriaanse kan boeiend vertellen over zijn verzameling. Hij heeft er bijna 6.000, als voorwerp of als afbeelding. Zijn totale verzameling heeft ook andere funeraire kanten: er zijn bijvoorbeeld ook sieraden met haarwerkjes en begraafpenningen in opgenomen.

Lees meer...

Themamiddag over graftrommels…

Op zaterdag 25 augustus zaten 28 donateurs van Terebinth tamelijk stipt om 10.45 uur aan de koffie in restaurant Bitter en Zoet aan de Hospitaallaan in Veenhuizen. De meesten waren met de auto, maar ook een fietser en reizigers met openbaar vervoer waren van de partij. Voor de deelnemers uit het Noorden was het bij de buren. De enkele Vlaamse deelnemer en anderen uit de Randstad moesten daarentegen uren reizen voor deze themadag. Ze hadden er wat voor over!

De moeite waard

Het programma voldeed gelukkig ruimschoots aan de verwachtingen.

DSC 0463 BL 600

Pieke van Doorn legt uit in het Graftrommelmuseum. Foto: Bert Lever.

Lees meer...

Impressies van de Week van de Begraafplaats 2018

Tijdens de Week van de Begraafplaats 2018 (van 26 mei tot en met 3 juni) bezochten zes Terebinth’ers – Korrie Korevaart, Bert Lever, Olga Minkema, Pierre Pesch, Henk Pruntel en Margriet de Roever – een flink aantal begraafplaatsen. Getroffen door...

opening Week van de Begraafplaats 2018

Aftrap Week van de Begraafplaats op Rhijnhof in Leiden op 21 mei 2018, met Bartho Hendriksen (LOB) en Bert Lever (Terebinth) bij het kunstwerk Spiraaldans van Hanneke de Munck.

Lees meer...

Themamiddag over Restauratie in Purmerend: hoe restaureer je oude grafmonumenten?

Purmerend 2

Met 33 mensen waren we op 26 augustus in Purmerend. Nieuwsgierig naar tips om zelf grafmonumenten te restaureren, nieuwsgierig naar het verhaal achter de Oude Begraafplaats in Purmerend, of gewoon: als mensen die iets met oude begraafplaatsen hebben. Donateur en niet-donateurs, uit Purmerend, Huizen, Oostzaan of Texel.

Lees meer...

Unieke themadag ‘De Laatste Tuin’ op 14 juni

Tijdens het O’FEST, het Festival van het Tuinontwerp welk van 12 t/m 17 juni 2017 in Apeldoorn plaatsvindt, zal elke dag in het kader van een ander thema staan.

Op woensdag 14 juni is dat: De Laatste Tuin. Een poëtische titel voor een onderwerp dat de aandacht legt op begrippen als afscheid nemen, begraven, herinneren, rouwen. Fenomenen die in onze huidige samenleving meer en meer aandacht krijgen en zich manifesteren. De uiting van deze emoties is ook gekoppeld aan een plek of een plaats en dient vorm gegeven te worden, een ontwerp te krijgen. Een opdracht die in het bijzonder weggelegd kan zijn voor de tuin- en landschapsontwerper van de kleine schaal. De dag is opgebouwd uit drie onderdelendie tezamen of apart kunnen bijgewoond worden.

Lees meer...

Themadag in Akkrum over Friese grafcultuur

De volgende thema(mid)dag van de Terebinth is op zaterdag 3 juni a.s. te Akkrum, in samenwerking met de Monumentenstichting Boarnsterhim en de Stifting Akkrum Ald en Nij. U bent van harte welkom!

LET OP: de rondleidingen in de ochtend én middag zijn volgeboekt! U kubt nog wel deelnemen aan de lezing om 14.15-16.00 uur, Plaats: Zaal Lantearne, Lezing Peter en Klaske Karstkarel: Grafcultuur in Friesland. Dit kost € 15 voor niet-donateurs en slechts € 10 voor Terebinth-donateurs. Graag zo spoedig mogelijk het geld overmaken zoals onderstaand vermeld.

Stichting Akkrum Ald en Nij

De middag is toegankelijk voor alle belangstellenden. Doel is om tijdens de Week van de Begraafplaats ook speciaal aandacht te geven aan de Friese grafcultuur, maar zeker ook om met elkaar te spreken over ieders ervaringen met beheer en behoud van ons funerair erfgoed.

Tot ziens op zaterdag 3 juni,
Bert Lever, voorzitter Terebinth

Programma

Lees meer...

Duurzaam begraven

Ter gelegenheid van de Week van de Begraafplaats (van 27 mei tot 4 juni) publiceert de Stichting Terebinth een speciaal katern over de duurzaamheid van begraafplaatsen en uitvaarten. Terebinth is een stichting die zich bezighoudt met funeraire cultuur en zich sterk maakt voor het beheer en behoud van historische begraafplaatsen. De stichting organiseert de Week samen met de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB). Dit jaar is het thema ‘duurzaamheid’. Kernvraag is: hoe zorgen we ervoor dat uitvaarten het milieu zo min mogelijk belasten?

Lees meer...

Themamiddag in Roermond: 8 april 2017

De volgende themamiddag van de Terebinth is op zaterdag 8 april a.s. Historicus Maurice Heemels gaat de deelnemers ter plekke vertellen over zijn onderzoek naar de geschiedenis van het Oude Kerkhof.

U bent van harte welkom! De middag is toegankelijk voor alle belangstellenden. Doel is om met Maurice Heemels van gedachten te wisselen over het resultaat van zijn werk, maar zeker ook om met elkaar te spreken en met de vrijwilligers die op deze fraaie begraafplaats in Roermond actief zijn.

Lees meer...

Exclusief voor Terebinth-donateurs!

De Utrechtse kunsthistorica Sanne Frequin gaat de graftombe van bisschop Gwijde van Avesnes digitaal restaureren. Gwijde van Avesnes was bisschop van Utrecht van 1301 tot 1317.
Het praalgraf in de Domkerk is in slechte staat. Echt restaureren is te duur, maar digitaal kan Sanne er veel aan doen! Het gerestaureerde grafmonument is over een tijdje met een speciale app te bezichtigen, want intussen heeft ze succesvol aan crowdfunding gedaan om de kosten van haar reconstructie te dekken. Zie voor alle informatie over het project ‘Geef de tombe van Gwijde weer kleur’: Link

Lees meer...

Actuele berichten

Actuele berichten uit de funeraire wereld zijn ook te lezen op
de Facebookpagina van Stichting Terebinth.

Agenda onder voorbehoud