Menu
top-banner-16.jpg

Voorbije activiteiten

Themamiddag over Restauratie in Purmerend: hoe restaureer je oude grafmonumenten?

Purmerend 2

Met 33 mensen waren we op 26 augustus in Purmerend. Nieuwsgierig naar tips om zelf grafmonumenten te restaureren, nieuwsgierig naar het verhaal achter de Oude Begraafplaats in Purmerend, of gewoon: als mensen die iets met oude begraafplaatsen hebben. Donateur en niet-donateurs, uit Purmerend, Huizen, Oostzaan of Texel.

Lees meer...

Unieke themadag ‘De Laatste Tuin’ op 14 juni

Tijdens het O’FEST, het Festival van het Tuinontwerp welk van 12 t/m 17 juni 2017 in Apeldoorn plaatsvindt, zal elke dag in het kader van een ander thema staan.

Op woensdag 14 juni is dat: De Laatste Tuin. Een poëtische titel voor een onderwerp dat de aandacht legt op begrippen als afscheid nemen, begraven, herinneren, rouwen. Fenomenen die in onze huidige samenleving meer en meer aandacht krijgen en zich manifesteren. De uiting van deze emoties is ook gekoppeld aan een plek of een plaats en dient vorm gegeven te worden, een ontwerp te krijgen. Een opdracht die in het bijzonder weggelegd kan zijn voor de tuin- en landschapsontwerper van de kleine schaal. De dag is opgebouwd uit drie onderdelendie tezamen of apart kunnen bijgewoond worden.

Lees meer...

Themadag in Akkrum over Friese grafcultuur

De volgende thema(mid)dag van de Terebinth is op zaterdag 3 juni a.s. te Akkrum, in samenwerking met de Monumentenstichting Boarnsterhim en de Stifting Akkrum Ald en Nij. U bent van harte welkom!

LET OP: de rondleidingen in de ochtend én middag zijn volgeboekt! U kubt nog wel deelnemen aan de lezing om 14.15-16.00 uur, Plaats: Zaal Lantearne, Lezing Peter en Klaske Karstkarel: Grafcultuur in Friesland. Dit kost € 15 voor niet-donateurs en slechts € 10 voor Terebinth-donateurs. Graag zo spoedig mogelijk het geld overmaken zoals onderstaand vermeld.

Stichting Akkrum Ald en Nij

De middag is toegankelijk voor alle belangstellenden. Doel is om tijdens de Week van de Begraafplaats ook speciaal aandacht te geven aan de Friese grafcultuur, maar zeker ook om met elkaar te spreken over ieders ervaringen met beheer en behoud van ons funerair erfgoed.

Tot ziens op zaterdag 3 juni,
Bert Lever, voorzitter Terebinth

Programma

Lees meer...

Duurzaam begraven

Ter gelegenheid van de Week van de Begraafplaats (van 27 mei tot 4 juni) publiceert de Stichting Terebinth een speciaal katern over de duurzaamheid van begraafplaatsen en uitvaarten. Terebinth is een stichting die zich bezighoudt met funeraire cultuur en zich sterk maakt voor het beheer en behoud van historische begraafplaatsen. De stichting organiseert de Week samen met de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB). Dit jaar is het thema ‘duurzaamheid’. Kernvraag is: hoe zorgen we ervoor dat uitvaarten het milieu zo min mogelijk belasten?

Lees meer...

Themamiddag in Roermond: 8 april 2017

De volgende themamiddag van de Terebinth is op zaterdag 8 april a.s. Historicus Maurice Heemels gaat de deelnemers ter plekke vertellen over zijn onderzoek naar de geschiedenis van het Oude Kerkhof.

U bent van harte welkom! De middag is toegankelijk voor alle belangstellenden. Doel is om met Maurice Heemels van gedachten te wisselen over het resultaat van zijn werk, maar zeker ook om met elkaar te spreken en met de vrijwilligers die op deze fraaie begraafplaats in Roermond actief zijn.

Lees meer...

Exclusief voor Terebinth-donateurs!

De Utrechtse kunsthistorica Sanne Frequin gaat de graftombe van bisschop Gwijde van Avesnes digitaal restaureren. Gwijde van Avesnes was bisschop van Utrecht van 1301 tot 1317.
Het praalgraf in de Domkerk is in slechte staat. Echt restaureren is te duur, maar digitaal kan Sanne er veel aan doen! Het gerestaureerde grafmonument is over een tijdje met een speciale app te bezichtigen, want intussen heeft ze succesvol aan crowdfunding gedaan om de kosten van haar reconstructie te dekken. Zie voor alle informatie over het project ‘Geef de tombe van Gwijde weer kleur’: Link

Lees meer...

Uitvaart Vakbeurs Gorinchem 2016

Uitvaart Vakbeurs Gorinchem 2016

Datum: 28 t/m 30 september
Op de Uitvaart Vakbeurs te Gorkum, die van 28 tot 30 september gehouden werd, was Terebinth met een stand aanwezig. Deze mocht zich in een goede belangstelling verheugen. Er werd met veel mensen gesproken. Het was een goede manier om het funeraire erfgoed onder de aandacht te brengen.

Symposium 'Is er toekomst voor het funerair erfgoed'

Datum: 16 september
Op 16 september organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) samen met Landschapsbeheer Groningen in Loppersum een symposium onder de titel 'Is er toekomst voor het funerair erfgoed?'. E.e.a. is een uitvloeisel van het feit dat de SOGK in januari de Gouden Terebinth won. Het aan de prijs verbonden geldbedrag wordt nu mede ingezet voor het mogelijk maken van deze bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is ervaringen met elkaar te delen. Vanzelfsprekend zal Terebinth bij deze bijeenkomt vertegenwoordigd zijn. Zie via de link voor het programma en hoe deelgenomen kan worden aan het symposium.

Open Monumentendag Bennekom

Monumentendag Bennekom 10 september Datum: 10 september.
Tijdens de Open Monumentendag zal in Bennekom dit jaar de begraafplaats centraal staan. Er zal aandacht zijn voor verschillende aspecten van deze begraafplaats. Er zijn rondleidingen langs graven van dichters en schrijvers en er is een 'domineesroute' uitgezet. Er zijn een lezingen over grafkelders en begraven in de kerk. En nog veel meer.
Dit jaar bestaat de werkgroep die zich bekommert om het oudste deel van deze begraafplaats 25 jaar. Leden van de werkgroep zullen daar een rondleiding verzorgen. De huidige voorzitter van Terebinth, Bert Lever, is al van het begin lid van deze werkgroep. Hij zal op deze dag met informatie over Terebinth aanwezig zijn.
Nadere informatie over de dag is te vinden via de website van de Historische Vereniging Oud-Bennekom.

Themabijeenkomst 'grafstenen en architectuur'

Themabijeenkomst 'grafstenen en architectuur'Datum: 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober organiseerde Terebinth een themabijeenkomst over de invloed van architectuur op grafmonumenten, als voorbeeld diende de Algemene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam, waar de bijeenkomst ook plaatsvond. Architectuurhistoricus Wijnand Galema legde een geïnteresseerd publiek in een boeiend verhaal uit hoe de heden ten dage nog duidelijk zichtbare aanleg van de vier verschillende delen van de begraafplaats een weerspiegeling vormt van de (stedelijke) ontwikkelingen in de stad rond de begraafplaats ten tijde van de aanleg ervan. Ook liet hij interessante voorbeelden zien van de invloed van architectuur op de vormgeving van grafbedekkingen.
Op het verhaal volgde een rondleiding over de zonnige begraafplaats. Afgesloten werd met een hapje en een drankje. Het was een geanimeerde bijeenkomst.

Actuele berichten

Actuele berichten uit de funeraire wereld zijn ook te lezen op
de Facebookpagina van Stichting Terebinth.

Agenda onder voorbehoud