Menu
top-banner-22.jpg

Wat doet Stichting Terebinth?

- - Verouderd artikel - -

Voor wie belangstelling heeft voor begraafplaatsen en daar meer over wil weten of zich actief wil inzetten op dit gebied, is een lidmaatschap van Vereniging De Terebinth een ‘must’. De Terebinth is een onafhankelijke, landelijke vereniging die zich bezighoudt met het behoud van begraafplaatsen en alles wat daarmee te maken heeft, kortweg met de funeraire cultuur. De vereniging onderhoudt tevens contact met zusterorganisaties in België en Duitsland.

De Terebinth zet zich in voor het behoud van begraafplaatsen en grafmonumenten.

Leden kunnen zich op allerlei manieren inzetten, bijvoorbeeld door:

  • als ‘waakhond’ te fungeren bij dreigende ruimingen in de eigen regio
  • te helpen bij het opknappen van oude (graf)monumenten of begraafplaatsen
  • bijdragen te leveren aan het tijdschrift of de website

De Terebinth organiseert excursies naar begraafplaatsen om deze, soms verborgen, funeraire
cultuurparels in Nederland uit de vergetelheid te halen en meer mensen kennis te laten maken
met de vele kanten van onze funeraire cultuur: de bomen en planten op begraafplaatsen, de
grafstenen met hun symboliek en decoraties, de gebouwen en niet te vergeten de verhalen over
personen die er begraven liggen.

De Terebinth heeft een website (www.terebinth.nl) met onder andere:

  • nieuwsberichten
  • aankondiging van excursies in Nederland en funeraire reizen naar het buitenland
  • foto’s en filmpjes
  • wandelingen over begraafplaatsen in Nederland

Kwartaalblad Terebinth
De Terebinth geeft het kwartaalblad Terebinth uit. Meer hierover onder het tabblad Tijdschrift Terebinth.

Lidmaatschap
De contributie bedraagt slechts € 27,50 per jaar voor particulieren. Gezinsleden betalen
€ 11 per jaar. Als u geen lid wilt worden maar u draagt het werk van onze vereniging een
warm hart toe, dan kunt u ook donateur worden (vanaf € 10 per jaar).

Aanmelding
Aanmelding kan via het contactformulier op de website.