Menu
top-banner-07.jpg

Brochures

De symboliek op grafmonumenten
Downloaden (PDF)

Verklaring funeraire woorden
Downloaden (PDF)

Veel voorkomende flora op begraafplaatsen
Downloaden (PDF)

Instandhouding van historische graftekens van ijzer, kunststeen en hout
Downloaden (PDF)

Instandhouding en herstel van historische natuurstenengraftekens
Downloaden (PDF)

Beheer en onderhoud van monumentale begraafplaatsen
Downloaden (PDF)

-------------------

Overige brochures of artikelen

Draaiboek voor inventarisatie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant

Downloaden (PDF)

Onderhoud van funerair erfgoed - Vlaamse Monumentenwacht

Downloaden (PDF)

Herkisting van de stoffelijke resten van de families Rengers en Burmania van de Epemastate te Ysbrechtum
Downloaden (PDF)