Menu
top-banner-28.jpg

Aanmelden als donateur

Wilt u het werk van de Stichting Terebinth financieel steunen? Word nu donateur!

Elke donatie is welkom.
Particuliere donateurs die minimaal € 29,50 (instellingen € 80,-) bijdragen, ontvangen gratis het blad 'Terebinth' en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van de stichting.

Aanmelden kan schriftelijk via:
Stichting Terebinth
Oude Vest 231
2312 XZ Leiden

Aanmelden kan telefonisch via: 06 2417 3646.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier (Bureau Stichting Terebinth).

De donateursbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:  NL92 INGB 0000 3355 36 t.n.v. Stichting Terebinth te Den Haag o.v.v. nieuwe donateur.