Menu
top-banner-21.jpg

Aanmelden als donateur

Wilt u het werk van de Stichting Terebinth financieel steunen? Word nu donateur!

Donateurs

Elke donatie is welkom.
Particuliere donateurs die minimaal € 32,50 (instellingen € 80,-) bijdragen, ontvangen gratis het blad 'Terebinth' en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van de stichting.

Aanmelden

Aanmelden kan schriftelijk via:
Stichting Terebinth
Oude Vest 231
2312 XZ Leiden

Aanmelden kan telefonisch via: 06 2417 3646.

Formulieren

Aanmelding donateur  Document    Machtigingsformulier   Document

U kunt het ingevulde en formulier ook mailen naar bureau[ad]terebinth.nl.

Donateursbijdrage

De donateursbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:  NL92 INGB 0000 3355 36 t.n.v. Stichting Terebinth te Leiden o.v.v. nieuwe donateur.