Menu
top-banner-24.jpg

Petitie Begraafplaats Naaldwijk ruim 1000 maal ondertekend

Naaldwijk Toegangshek Foto Korrie Korevaart klein

Het bestuur van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk wil de katholieke begraafplaats (uit 1828) aan de Dijkweg ruimen. Een unieke plek, een historisch monument dreigt te worden vernietigd. 

De Gemeente Westland heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de herinrichting van de begraafplaats. In de plaats van de 400 graven van parochianen komt er tijdelijk een grasveld en later wellicht/ongetwijfeld een flatgebouw. Met diverse betrokkenen spant Terebinth zich in om deze begraafplaats uit 1828 te behouden. Op 17 augustus is er een werkgroep opgericht die constructief nadenkt over alternatieven. 

Acties voor behoud
De werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg heeft een petitie opgesteld die meer dan duizend maal is ondertekend. Maandag 2 november zijn deze handtekeningen overhandigd aan wethouder Piet Vreugdenhil, onder andere van Cultuur & Erfgoed. De petitie roept het college van B en W van de gemeente Westland en het bestuur van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk op, de handen ineen te slaan om - met hulp van alle andere betrokkenen - deze begraafplaats als gemeentelijk monument te behouden en samen te streven naar restauratie en goed onderhoud, met maximaal groen in het dorpscentrum.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft bovendien acht bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren komen onder andere van het Genootschap Oud-Westland, van diverse groenorganisaties en van een aantal nabestaanden die zich afvragen waarom de doden op het kerkhof aan de Dijkweg niet met rust worden gelaten. Op 4 november heeft – naar aanleiding van de bezwaarschriften – een hoorzitting plaatsgevonden.
Intussen werkt de werkgroep aan een voorstel voor een Plan van Aanpak.

Opschorting ruiming
De ruiming van een kerkhof is onomkeerbaar. Vandaar dat stichting Terebinth een voorlopige voorziening heeft aangevraagd bij de rechtbank in Den Haag. Het parochiebestuur heeft intussen beloofd met ruimen te wachten zolang de bezwaarschriften in behandeling zijn. Oorspronkelijk zou het bestuur in oktober van start zijn gegaan en waren de parochianen uitgenodigd om op zaterdag 12 september, Open Monumentendag [sic!], afscheid te nemen van hun begraafplaats.

Zie voor verdere informatie de website van de werkgroep:  https://rkbn.nl/

2 Achter de voortuin Foto Hugo Veerkamp kein

 Foto's:

Toegangshek van de voortuin, met zicht op de bronzen Piëta van Albert Polydor Termote, 1948. Foto: Korrie Korevaart

De begraafplaats, achter de voortuin. Foto: Hugo Veerkamp