Menu
top-banner-27.jpg

De Gouden Terebinth 2018

Het bestuur van stichting Terebinth heeft in 2015 besloten om een landelijke prijs in te stellen voor een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het behoud van funerair erfgoed. Deze prijs – de Gouden Terebinth – wordt voor de tweede keer uitgereikt in januari 2018.

Terebinth wisseltrofee

Nog pas enkele jaren geleden wilde minister Jet Bussemaker 31 rijksmonumenten afstoten. Daarmee zette zij ook de twee praalgraven van de nationale helden Piet Hein en Maarten Tromp schaamteloos in de verkoop. En of de koper nu de Nationale Monumentenorganisatie moest zijn of niet, dit voelde niet goed. Als je zoiets leest, vraag je je meteen af: hoeveel waarde hecht de overheid eigenlijk aan ons funeraire erfgoed? Blijkbaar niet veel. Daarom laat De Terebinth een duidelijk tegengeluid horen, onder andere via deze landelijke funeraire prijs, die het behoud van ons funeraire erfgoed moet stimuleren.

Wisseltrofee

De Terebinth wil personen en organisaties aanmoedigen om met name traditionele begraafplaatsen en grafmonumenten onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek. De maatschappij verandert snel: er komen andere manieren van omgaan met onze doden. De crematie wint terrein, natuurbegraafplaatsen komen op en zelfs het vriesdrogen is niet meer nieuw – daardoor raakt de begraafplaats als specifiek en eeuwenoud erfgoed op de achtergrond. En worden talloze begraafplaatsen ook bedreigd in hun bestaan: ze worden gesloten, raken in verval en verdwijnen.
De prijs, de Gouden Terebinth, die eens per twee jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een wisseltrofee en bijbehorende oorkonde. Aan de prijs is een geldbedrag van
€ 1.000,- verbonden, dat de winnaar bij aanvaarding van de prijs belooft te besteden aan een funerair doel van zijn/haar keuze. De eerste keer werd de prijs gewonnen door de Stichting Oude Groninger Kerken, die het geldbedrag uitgaf aan de organisatie van een studiedag voor haar vrijwilligers en andere belangstellenden.
Historische verenigingen en andere organisaties die zich voor een specifieke begraafplaats of grafmonument inzetten of stichtingen met een funerair doel, maar ook individuen worden uitgenodigd om hun specifieke activiteit voor de Gouden Terebinth voor te dragen. Het kan, bijvoorbeeld, ook gaan om een instantie of persoon die veel heeft gedaan om het funeraire erfgoed onder de aandacht te brengen in de vorm van een publicatie, het maken van een film of door het geven van rondleidingen over begraafplaatsen.

Aanmelding en jurering

De aanmelding moet aan de volgende criteria voldoen:
•    De aanmelding moet vóór 20 oktober 2017 bij de stichting binnen zijn.
•    De aanmelding/voordracht mag zowel digitaal als per post worden aangeleverd.
•    Instanties of personen kunnen zichzelf óf een ander voor de prijs voordragen.
•    De aanmelding/voordracht dient voorzien te zijn van een argumentatie waarom die prijs naar hem/haar zou moeten gaan, maximaal twee A4’tjes tekst en vergezeld van beeldmateriaal.
•    De argumentatie moet inzicht geven in wat er is gedaan, waar dat is gedaan, wanneer het is gedaan, hoe het is gedaan, met wie dat is gedaan en hoe het resultaat eruitziet.
•    De activiteit moet in 2016 en/of 2017 zijn uitgevoerd.
•    De aanmelding/voordracht dient voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier.

De jurering wordt voorbereid door de drie leden van de werkgroep De Gouden Terebinth. Deze werkgroep – die bestaat uit Anita van Breugel (architectuur- en cultuurhistoricus), Henk de Feijter (socioloog) en Eward Timmerman (landschapsecoloog) – beoordeelt of de aanmeldingen/voordrachten compleet zijn en of ze verder beantwoorden aan de criteria.
Vervolgens selecteert de werkgroep drie aanmeldingen, die genomineerd worden en die aan een op het vakgebied deskundige jury zullen worden voorgelegd. De nominatie wordt in december bekendgemaakt. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst geven alle drie de genomineerden een presentatie van hun project. De jury beslist daarna wie de prijs krijgt. Vervolgens wordt de prijs uitgereikt door de voorzitter van Terebinth, Bert Lever.

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit de beste kandidaten zo spoedig mogelijk aan te melden!

De toekomst van deze nationale prijs

Vindt u dit een prachtig initiatief? Draagt u het funeraire erfgoed een warm hart toe? De Terebinth reikt de prijs in 2020 graag opnieuw uit. Wilt u deze prijs financieel mogelijk maken of op een andere manier steunen, dan kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van Terebinth: Korrie Korevaart (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).